Mình mới nhận được 2 Atomic Pi hôm nay. Atomic Pi có nhúng bộ nhớ eMMC 16GB. Do đó mục đích của mình sẽ cài đặt hệ điều hành vào đây.

Nhưng sau một hồi hí hửng thì mình phát hiện ra nó chỉ có 1 cổng USB 3.0. Trong khi mình cần ít nhất 2 cổng (1 USB OS và 1 bàn phím).

Trong cái khó nó ló cái khôn. Mình đã tìm ra cách sử dụng thẻ nhớ Micro SD để flash firmware vào chip eMMC.

Chuẩn bị:

  • Đầu đọc thẻ Micro SD
  • Thẻ Micro SD
  • Bàn phím USB
  • Màn hình HDMI

Cài đặt HĐH vào Micro SD #

Tiến hành tải firmware ở trang chủ của Atomic Pi

https://www.digital-loggers.com/downloads/index.html#API_IMAGES

Mình dùng phiên bản Ubuntu Bionic Bare Image. Bạn chỉ việc tải về và dùng BalenaEtcher flash vào thẻ nhớ.

Issues #

Mình gặp một vấn đề sau khi cắm thẻ nhớ vào để khởi động. Phiên bản này chưa cấu hình DHCP mặc định cho Ethernet. Do đó chúng ta cần bật nó lên.

Cắm thẻ nhớ vào Atomic Pi, cắm bàn phím vào cổng USB, cắm dây HDMI và cắm nguồn. Login vào với user / password: atomicpi / atomicpi

Sau khi login vào Atomic Pi. Chạy các command bên dưới

echo 'auto enp1s0' >> /etc/network/interfaces.d/enp1s0
echo 'iface enp1s0 inet dhcp' >> /etc/network/interfaces.d/enp1s0

Ở đây enp1s0 là tên của cổng Ethernet trong Atomic Pi. Bạn có thể kiểm tra bằng command.

ifconfig -a

Cuối cùng, khởi động lại networking service

sudo /etc/init.d/networking restart

Cài đặt HĐH vào eMMC #

Trước hết bạn cần có firmware trong thẻ nhớ SD. Gõ lệnh wget khi đang login.

wget http://www.dlifiles.com/api/atomicpi_ubuntu_bionic_bare_1.0.0.138.zip
unzip atomicpi_ubuntu_bionic_bare_1.0.0.138.zip

Ta đã giải nén file zip để nhận được file atomicpi_ubuntu_bionic_bare.img

Tiếp theo xác định tên của eMMC.

sudo fdisk -l

/dev/mmcblk0 chính là tên của ổ đĩa eMMC

Chạy lệnh sau để ghi dữ liệu vào ổ đĩa eMMC

sudo dd if=atomicpi_ubuntu_bionic_bare.img of=/dev/mmcblk0 bs=1M conv=fsync
sync

Sau câu lệnh đầu tiên thành công, bạn cần run lệnh sync vài lần để chắc chắn cache được flush hoàn toàn.

Vậy là chúng ta đã thành công flash hệ điều hành ubuntu vào ổ đĩa eMMC từ thẻ SD. Bạn có thể rút thẻ Micro SD ra và khởi động lại để boot bằng ổ đĩa eMMC. Sau đó bạn quay lại cập nhập DHCP như ở trên.