Giới Thiệu #

Mình đang dùng cùng lúc Laptop và Desktop. Trước đây mình phải dùng đến 2 bàn phím và chuột. Điều này khá bất tiện.

Gần đây mình tìm ra giải pháp chia sẻ 1 bộ phím chuột cho nhiều máy tính cùng lúc. Một ứng dụng mã nguồn mở giải quyết hoàn hảo vấn đề này

GitHub - debauchee/barrier: Open-source KVM software

Ưu điểm #

  • Mã nguồn mở: Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng dữ liệu của mình được an toàn

  • Gọn gàng: Bàn làm việc của bạn sẽ gọn gàng với chỉ một bộ phím chuột, không có bộ chuyển như khi dùng KVM hardware.

  • Tiện dụng: Không như sử dụng bộ chuyển đổi KVM. Bạn không cần phải bấm nút để chuyển đổi qua lại giữa hai máy. Ứng dụng này sẽ gộp 2 màn hình lại. Giống như khi bạn dùng 1 PC với 2 External Monitor.

Cài Đặt #

Cấu hình Client #

  • Chọn chế độ Client và Start

Cấu hình Server #

  • Chọn chế độ Server.

  • Configure Server để thêm máy client bằng tên và cấu hình vị trí màn hình.


Start Server là xong. Enjoy it !